Jukka Kopra

Esitys ampuma-aselaiksi huomioi maanpuolustuksen tarpeet

 

Hallituksen esitys ampuma-aselain muuttamisesta on lähetetty lausuntokierrokselle. Kyse on muutoksista jotka tehdään EU:n ampuma-asedirektiivin vaatimuksesta. Lausuntokierroksella eri tahot voivat antaa palautetta ja muutosehdotuksia ja esitystä tarvittaessa muutetaan ennen sen antamista eduskunnan käsiteltäväksi. 

EU:n asedirektiivi sallii Suomelle merkittävän kansallisen poikkeaman, joka koskee reserviläisten omistamia tai hallussapitämiä isolla lippaalla varustettuja itselataavia aseita, käytännössä reserviläiskivääreitä. Alunperin nämä yritettiin EU:n toimesta kieltää täysin. Edelleen, asedirektiivi on jalostunut ja lieventynyt matkan varrella siten, että Suomessa ampumaurheilu ja -harrastus sekä reserviläistoiminta voivat jatkua käytännössä kuten ennenkin.

Suomen on tärkeää huolehtia laajaan reserviin pohjautuvan maanpuolustuksemme edellytyksistä. Direktiivi ja sen soveltaminen Suomessa eivät estä aktiivisten reserviläisten mahdollisuutta ylläpitää ja kehittää sotilas- ja ampumataitojaan.

Ampuma-aselakiin esitetyt muutokset huomioivat EU:n asedirektiivin kansalliset poikkeamat laajasti. Lakia valmisteltaessa on tehty laajaa yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa jotta erityistarpeet tulisivat huomioitua mahdollisimman hyvin. Reserviläistoimijoiden lisäksi on kuultu metsästys- ja ampumaurheiluharrastajia.

Esityksessä on kiitettävällä tavalla otettu huomioon Suomen kansallisen puolustuksen kannalta tärkeä reserviläistoiminta. Reserviläistaitoihin kuuluu oleellisena osana ampuma-aseiden käsittely ja ampumataidon ylläpito.

Asedirektiiviin otettu reserviläispoikkeus mahdollistaa aktiivisten reserviläisten mahdollisuuden saada lupa direktiivin muuten kieltämiin isolla lippaalla varustettuihin aseisiin. Näin ollen tältä osin jatketaan nykyisellä linjalla, jossa luvat vaativat hakijalta aktiivisen reserviläistoiminnan osoittamista ja muutenkin nuhteetonta käytöstä.

Laajalla reserviläispoikkeuksella turvataan reserviläisten tasavertaisuus ja yhdenvertainen mahdollisuus kehittää itseään ja taitojaan. Maanpuolustusvelvollisuuden lisäksi kyse on  maanpuolustusoikeudesta eli sen edistämiseksi mahdollisuudesta vapaaehtoisesti ylläpitää reserviläistaitoja.

Lain perusteluita on vielä täsmennettävä siten, että Puolustusvoimilla on aito mahdollisuus määrittää, keiden lupahakemuksia sillä on mahdollisuus puoltaa. Hengen on oltava se, että oikeuden on koskettava tosiasiallisesti koko sijoituskelpoista reserviä.

Ampuma-aselakiin tehtävillä muutoksilla myös parannetaan aseiden jäljitettävyyttä ja tätä kautta sisäistä turvallisuutta. Lisäksi tarkoituksena on parantaa asekaupan valvontaa ja sujuvoittaa elinkeinotoiminnan sääntelyä. Taustalla on tavoite yhtenäistää EU-jäsenmaiden nykyisin hyvin epäyhtenäistä aselainsäädäntöä.

Kokonaisuutena ottaen ampuma-aselakiin tehtävillä muutoksilla edistetään sisäistä turvallisuutta. Reserviläisten, metsästäjien ja ampumaurheilua harrastavien oikeus toimintansa jatkamiseen säilyy käytännössä ennallaan. Esitystä voidaan pitää onnistuneena, mistä kiitos kuuluu niin laajalle parlamentaariselle yhteistyölle kuin aktiivisesti asian valmisteluun osallistuneille sidosryhmille ja erityisesti sisäministeri Mykkäselle.

Uskon, että esitystä rukataan vielä ennen sen jättöä eduskunnalle. Esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle kesällä.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

5Suosittele

5 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (10 kommenttia)

Käyttäjän markkuhuusko kuva
Markku Huusko

Kiinnostava bloggaus. On huomionarvoista, että EU:n asedirektiivi sallii Suomelle merkittävän kansallisen poikkeaman. Onko kansanedustaja Kopralla tai jollain muulla tietoa, kuinka paljon reserviläiskivääreitä ( https://fi.wikipedia.org/wiki/Reservil%C3%A4iskiv%... ) suomalaisilla reserviläisillä on?

Käyttäjän jukkakopra kuva
Jukka Kopra

Tällaisia aseita joita poikkeama koskee on tällä hetkellä n. 10000 (Poliisin arvio). Tieto löytyy esityksen 2. luvun viimeisestä kappaleesta.

Käyttäjän markkuhuusko kuva
Markku Huusko

Tässä vielä hallituksen esitys, johon kansanedustaja Kopra viittaa:

https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/f74fd633-57f...

Ja tuo mainittu ampuma-aseiden määrä poimittuna esityksestä:

"Poliisin arvion mukaan ampuma-aseita, joita siirtymäsäännös koskee, on luvitettu tällä hetkellä noin 10 000 ja niitä on noin 8 500 luvanhaltijalla".

Käyttäjän ResCordis kuva
Veikko Savolainen

Reserviläiskiväärikeskustelussa on valitettavasti otettava huomioon myös se, miten estetään aseen ajautuminen mahdollisesti radikalisoituvien ainesten saataville. Antaisitko rynnäkkökiväärin 'pieniä vihreitä miehiä vastaan' henkilölle, jonka tiedetään toimineen esimerkiksi putinistisessa järjestössä ja ehkä olevan jopa Kremlin isännän lojaaleja sudeettimaanmiehiä? Entä uusnatsille tai ISIS-fanille tai paatuneelle anarkistille? Ks. http://rescordis.puheenvuoro.uusisuomi.fi/240364-r...

Johan Johansson

Rynnäkkökivääriin ei voi uuden ampuma-aselakiesityksen mukaan myöntää lupaa yksityishenkilölle kuin siinä tapauksessa, että tämä on Poliisin hyväksymä asekeräilijä. Sarjatuliaseet ovat lähestulkoon yksiselitteisesti kiellettyjä yksityishenkilöiltä esityksen mukaan.

Käyttäjän AaroJuhanaKustaanheimo kuva
Aaro Kustaanheimo

Hallituksen esityksen luonnos kieltäisi ja rankaisisi direktiivin nimissä paljon enemmän kuin mitä direktiivi vaatii. Urheilupoikkeus, kapea-alainen maanpuolustuspoikkeus ja asekohtainen saavutettujen etuuksien säilyttämislauseke soveltuvat huonosti vanhojen sotamuistolippaiden luvittamiseen.

Direktiivin lopullinen teksti ei vaadi niin sanottujen latauslaitteiden hallussapidon määrittelyä rikokseksi eikä edes laittomaksi. Direktiivi löytyy seuraavasta osoitteesta.
http://www.suomenasehistoriallinenseura.fi/uploads...
Siinä lukee ”Jäsenvaltioiden on varmistettava, että B luokkaan kuuluvan ampuma-aseenhankinta- ja hallussapitolupa peruutetaan, jos havaitaan, että henkilöllä,
jolle mainittu lupa on myönnetty, on hallussaan latauslaite, joka sopii
asennettavaksi keskisytytteisiin itselataaviin kertatuliaseisiin tai lippaallisiin kertatuliaseisiin ja jonka
a) kapasiteetti on yli 20 patruunaa; tai
b) kapasiteetti on yli 10 patruunaa, jos kyse on pitkistä ampuma-aseista,
paitsi jos kyseiselle henkilölle on myönnetty lupa 6 artiklan mukaisesti tai
hänelle on myönnetty lupa, joka on vahvistettu tai uudistettu taikka jota on
jatkettu 7 artiklan 4 a kohdan mukaisesti.” Koska se ei vaadi lippaiden hallussapidosta muita rangaistusluontoisia seuraamuksia eikä rangaistuksia,
se mahdollistaisi käytännön jossa isojen lippaiden hallussapito on edelleen kaikille laillista, mutta B luokan aseiden lupien haltijat joilla ei ole
lupia A luokan aseisiin menettäisivät B luokan aseiden lupansa hallinto-oikeudellisena seuraamuksena jos jäävät kiinni suurikapasiteettisen lippaan hallussapidosta. Senkin jälkeen voisi menetellä niin, että kyseisten aseiden omistaja luopuu B luokan aseista väliaikaisesti, hankkii uudet luvat ja aseet takaisin itselleen. C luokan aseiden lupia ei tarvitsisi peruuttaa direktiivin mukaan kyseisessä hallussapitotapauksessa. Arvelen että asia myönnytys sille, että olisi kohtuutonta kieltää lippaiden hallussapitoa.

Johan Johansson

EU-direktiivi vaatisi lakiesityksessä olevien 9 § 5b kohdan mukaisille ampuma-aseille (itselataavat kiväärit, joihin saa kiinnittää yli 10 patruunan lippaan) vain 1 vuoden harrastustaustan, kun lakiesitys esittää vaadittavaksi 2 vuoden harrastustaustaa. Tällaista vaatimusta ei vasta viime vuonna uudistetussakaan ampuma-aselaissa ollut, ei ole mitään perustetta sille, miksi harrastusvaatimus pitäisi säätää pidemmäksi kuin EU-direktiivi vaatii. Ei tilanne ole niin paljon voinut muuttua viime vuodesta, että yhtäkkiä 2 vuoden harrastustaustan vaatiminen olisikin tarpeen.

Käyttäjän jukkakopra kuva
Jukka Kopra

Hyvä huomio. Tätä täytyy tarkastella ja yrittää saada muutettua ennen esityksen jättämistä eduskunnalle.

Käyttäjän juholaatu kuva
Juho Laatu

Yksi yleinen kysymys on se, miksi EU ylimalkaan säätää siitä, millaisia aseita Suomessa saa olla? Onko asialla jokin tärkeä vaikutus EU:n toimintaan yhteisönä? Vai onko asia vain niin, että EU voi säätää mitä vain Suomea koskevia säädöksiä yli Suomen oman harkintavallan? Vai onko Suomi tehnyt jossain vaiheessa päätöksen siitä, että nimenomaan aseasiat kuuluvat EU:ssa päätettäviin asioihin?

Timo Räty

Jukka.

Nyt ennen 1.9.2018 ostettu ase ei nykyisen ehdotuksen mukaan mene grandfathering perusteella A luokkaan. Esityksessä on maininta että kaikki vain ennen 12.6.2017 luvitetut reserviläiskiväärit menee tämän grandfatherin piiriin. Elikkä nykyehdotuksella joutuu Esim SRA kisoissa kilpailemaan 30 lippallisia vastaan 10 patruunan lippaalla, jos vain ei saa asetta uudelleen luvitettua(ja kun poliisilaitokset ovat tässä mielivaltaisia niin tuskin moni saa).
Eikö lakia voi muokata niin, että kaikki ennen tuota 1.9.2018 päivämäärää ovat grandfatherin lain piirissä. Muuten tämä on täyttä sekamelskaa koko juttu. Toinen poiminta ehdotuksesta on se, että pelkästään sodan-ajan sijoituksella olevat saisivat isolippaallisen aseen. No elikkä kaikkien muiden kannattaa sitten vissiin lopettaa harjoittelu ja soditte noiden 1/3 osa reservin kanssa jos tilanne sattuu?. Koska loppureservi ei vissiin olekkaan yhtä luotettavaa sakkia. Mitä meinaatte tehdä koko elämänsä esimerkiksi koulutukseen uhranneen MPK kouluttajan aseille kun se täyttää 60. Otatte pois?. Mitä teette, ehdotuksen nykymuodossa läpimennessä oleville aseille joille ei saada jatkolupaa. Kyseiset henkilöt varmaan voivat antaa sotilaspassit samaan aseluovutukseen?. Kun kuitenkin ovat harrastaneet ja harjoitelleet maanpuolustusta.

Timo Räty

Jukka.

Nyt ennen 1.9.2018 ostettu ase ei nykyisen ehdotuksen mukaan mene grandfathering perusteella A luokkaan. Esityksessä on maininta että kaikki vain ennen 12.6.2017 luvitetut reserviläiskiväärit menee tämän grandfatherin piiriin. Elikkä nykyehdotuksella joutuu Esim SRA kisoissa kilpailemaan 30 lippallisia vastaan 10 patruunan lippaalla, jos vain ei saa asetta uudelleen luvitettua(ja kun poliisilaitokset ovat tässä mielivaltaisia niin tuskin moni saa).
Eikö lakia voi muokata niin, että kaikki ennen tuota 1.9.2018 päivämäärää ovat grandfatherin lain piirissä. Muuten tämä on täyttä sekamelskaa koko juttu. Toinen poiminta ehdotuksesta on se, että pelkästään sodan-ajan sijoituksella olevat saisivat isolippaallisen aseen. No elikkä kaikkien muiden kannattaa sitten vissiin lopettaa harjoittelu ja soditte noiden 1/3 osa reservin kanssa jos tilanne sattuu?. Koska loppureservi ei vissiin olekkaan yhtä luotettavaa sakkia. Mitä meinaatte tehdä koko elämänsä esimerkiksi koulutukseen uhranneen MPK kouluttajan aseille kun se täyttää 60. Otatte pois?. Mitä teette, ehdotuksen nykymuodossa läpimennessä oleville aseille(12.6.2017 jälkeen) joille ei saada jatkolupaa. Kyseiset henkilöt varmaan voivat antaa sotilaspassit samaan aseluovutukseen?. Kun kuitenkin ovat harrastaneet ja harjoitelleet maanpuolustusta.

Toimituksen poiminnat