Jukka Kopra

EU:n asedirektiiviesitys on huono

 

EU komissio on antanut esityksen asedirektiivin muuttamisesta. Esitettäviä muutoksia  ovat mm. tiettyjen puoliautomaattiaseiden kategorinen kielto, deaktivoitujen  aseiden kielto ja näiden kaikkien takavarikointi korvauksetta haltijoiltaan. Tällaisia aseita ovat mm. reserviläistoiminnassa ja metsästyksessä käytettävät aseet.

 Direktiivi lienee on ollut valmisteilla jo jonkin aikaa, mutta se on tuotu päätöksentekoprosessiin pikavauhtia Pariisin 13. päivän tragedian jälkeen. Jäsenmaita vaaditaan hyväksymään esitys nopeutetussa aikataulussa.

Pariisin tapahtumat olivat hirvittäviä, eikä sellainen saa toistua, mutta on naivia kuvitella, että terrorismiongelma ratkaistaisiin  direktiiviesityksen toimilla.

 

 Asedirektiiviesitys on huono

Suomen kannalta esitys on huono ja vaarallinen maamme turvallisuudelle. Sitä ei tule hyväksyä eikä  soveltaa sellaisenaan käyttöön Suomessa. Direktiivi vaikuttaisi heikentävästi maanpuolustuskykyymme ja maanpuolustustahtoon.

Suomi on jo ilmoittanut tekevänsä kansallisen varauman direktiivin soveltamiselle maanpuolustusperusteella.  Tällainen poikkeus ja sen soveltaminen reserviläisiin olisi torjuntavoitto ja vähin mihin pitää pyrkiä.

Maamme puolustus nojaa reserviläisjärjestelmään ja luonnollisesti reserviläisten on voitava ylläpitää ampumataitoaan harjoittelemalla omilla aseillaan ja patruunoillaan. Asemamme poikkeaa keski-euroopasta ja edellyttää laajaa ja nopeaa kykyä puolustaa aluettamme ja täällä olevia ihmisiä hätätilanteessa myös voimakeinoin. Siksi reserviläistoiminnan jättäminen direktiivin ulkopuolelle on perusteltua ja uskon sen myös EU:n silmissä riittävän syyksi olla noudattamatta direktiiviä siltä osin.

Ammunta on hyvä harrastus eivätkä harrastajat aiheuta vaaraa toisten turvallisuudelle.  Tilastollisesti tarkasteltuna ammunnan harrastajat ovat keskimääräistä suomalaista nuhteettomampaa väkeä. Syykin tähän on selvä: aseiden hallussapitoluvat voi menettää mikäli syyllistyy rikokseen, kuten esimerkiksi rattijuopumukseen.

Esitystä voimakkaasti kannattavissa EU-maissa tilanne on toisenlainen. Näissä maissa on palkka-armeijat, ampumaharrastus on marginalisoitu ajat sitten eivätkä maiden puolustusdoktriinit tunnista uhkaa, jossa laaja osa väestöstä jouduttaisiin mobilisoimaan armeijaan saati sitten, että mobilisoitavilta tulisi edellyttää ampumataitoa.

 Ammunnan harrastajat ovat myös saattaneet sijoittaa merkittävän määrän rahaa harrastusvälineisiinsä, patruunoihin, latauslaitteisiin jne. Kyse voi olla kymmenistä tuhansista euroista. Direktiivi tekisi käytännössä tämän omaisuuden arvottomaksi ja on perusteltua kysyä, onko se kohtuullista kansalaisia kohtaan. Käsitykseni mukaan tällainen menettely vaatii tarkkaa perustulaillista tarkastelua.

Oma lukunsa ovat deaktivoidut sotilasaseet, jotka direktiivi myöskin tekisi laittomiksi. On totta, että monet sotilasaseet on deaktivoitu niin huonosti, että asiansa osaava aseseppä pystyy muuttamaan ne toimintakuntoisiksi. Tähän ongelmaan tulee puuttua, mutta ratkaisu ei voi olla kaikkien deaktivoitujen aseiden muuttaminen laittomiksi ja niiden haltuunotto valtiolle.

Deaktivoitujen aseiden joukossa on mm. tykkejä, raskaita konekiväärejä jne. Niiden takavarikointi on valtiolle kallista. Raskasta aseistusta tuskin on varaa museoida joten ne jouduttaisiin tuhoamaan mikä olisi historiallinen vääryys. Tällä hetkellä nämä deaktivoidut aseet ovat osa kansallista historiaamme ja niiden esilläpito yksityisten toimesta osoittaa arvostusta menneiden sukupolvien uhrauksia kohtaan.

 

Esitystä vastustetaan


Tämän hetkisten tietojeni mukaan komission asedirektiiviesitystä vastustavat ainakin Tsekki, Ruotsi ja Puola. Tsekki ilmoittaa kieltäytyvänsä koko direktiivin käyttöönotosta kaikilta osin.  Ruotsissa on kodinturvajoukkoja, joiden aseita direktiivi ei kiellä, mutta Ruotsi vastustaa direktiivin esityksiä metsästysperustein.

Todettakoon, että direktiiviesitys ei poistaisi sarjatuliaseita ruotsalaiskodeista. Ruotsin Hemvärnet-organisaatioon  kuuluvilla on direktiivin soveltamisalaan kuuluvat aseensa patruunoineen kotona säilytettävänä, mutta koska aseen omistaa kodinturvaorganisaatio, ei siitä direktiiviesityksen oletusten mukaan synny uhkaa. Esityksessä on siis valmis porsaanreikä tämän osalta.


Asian käsittely eduskunnassa

Valtioneuvosto on pyytänyt eduskunnalta lausuntoa esityksestä 3.12.2015.   Valtioneuvoston kirjelmä löytyy täältä:  https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kirjelma/Sivut/U_21+2015.aspx

Kirjelmä on käsitelty suuressa valiokunnassa 4.12.2015 ja lähetetty lausuntoa varten puolustus-, hallinto- sekä  maa- ja metsätalousvaliokuntiin. Nämä valiokunnat käsittelevät asian, antavat lausuntonsa suurelle valiokunnalle, joka antaa lausunnon Suomen kannasta direktiiviesitykseen. Tämä on normaali asioiden käsittelymenettely eu-lainsäädäntöön liittyvissä asioissa eikä siitä ole tässäkään yhteydessä syytä poiketa.

Kannattaa muistaa, että eu-parlamentinkin hyväksymä direktiivi on yleensä vain suositus kansalliselle lainsäädäntöelimelle. Päätöksentekokulttuuriimme on valitettavasti kuulunut tapa hyväksyä monet direktiivit ja muut kansainväliset sopimukset annettuina ja soveltaa niitä ilmeisesti parempien yöunien toivossa jopa vaadittuakin tiukemmin. Tällaista jeesmies-asennetta ei saa nyt noudattaa.

Edellisellä eduskuntakaudella Suomen puolustuskykyä heikennettiin ratifioimalla Ottawan miinakieltosopimus. Samankaltainen virhe ei saa nyt toistua.

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (6 kommenttia)

Käyttäjän RikuReinikka kuva
Riku Reinikka

Huono on, se selvä..

Mutta jotta tämä asia olisi kaikille selvä, komission ehdotuksessa sanotaan..

"The proposal bans the semi-automatic weapons which are included in the current category 'B7'."

Ja tuon B7 luokan aseet ovat vain näitä "siviilirynkkyjä", niiden käyttö metsästyksessä on oman kokemukseni mukaan hyvin vähäistä.

B7 käsittää monipatruunaiset itselataavat siviilikertatuliaseet, jotka muistuttavat monipatruunaista itselataavaa
sarjatuliasetta.

Muut puoliautomaattiset aseet löytyvät muista kategorioista, kuten esim B4 johon kuuluu pitkät monipatruunaiset itselataavat kertatuliaseet, joiden lippaaseen ja pesään mahtuu vähintään kolme
patruunaa.

Ja B5, jossa on pitkät monipatruunaiset itselataavat kertatuliaseet, joiden lippaaseen ja pesään mahtuu enintään kolme
patruunaa, joiden latauslaite ei ole irrallinen tai jotka voidaan muuttaa tavanomaisilla työkaluilla aseiksi, joiden lippaaseen ja pesään mahtuu enemmän kuin kolme patruunaa. Tähän kategorian menee puoliautomaatti haulikot.

Luokassa B1 on lyhyet monipatruunaiset itselataavat kertatuliaseet tai lyhyet monipatruunaiset kertatuliaseet.

Mutta totta on että ressutoimintaa tulee haittaamaan jos menee läpi.

Älytön on myös se aselupien 5:n vuoden määräaikaisuus.. Ei mitään järkeä.

Käyttäjän MarkkuPerttula kuva
Markku Perttula

Tottakai esitys on huono. Sehän on salassa valmisteltu ja asiantuntemattomien asenteellinen kyhäelmä.

Niko Salokoski

Valtioneuvosto kirjasi lausuntoonsa näin:

"3 Ehdotuksen vaikutukset
Poikkeuksellisesti komission ehdotus ei sisällä vaikutusten arviointia."

Eli esityksestä ei ole haluttu tehdä vaikutusten arviointia, koska yksikään ajettu asia ei vaikuta terrorismiin ja laittomaan toimintaan millään tavalla, joten tylysti on vaikutusten arviointi jätetty tekemättä kokonaan. Nyt ollaan siis hutkimassa vailla järjen häivää!!

Käyttäjän opwallin kuva
Olli-Pekka Wallin

Ei tämä esitys ole huono. Se on katastrofi. Tämä katastrofi kansalaisten turvallisuudelle kun Eu kansalaisilta kielletään kaikenlainen järkevä aseharrastus.

Juuso Lempiäinen

Riku Reinikalle tiedoksi että melko moni käyttää näitä puolareita metsällä kuten AR-15 ja AR-10, Valmet petra, dragunov ja monet muut on melko yleisiä metästyksessä, SRVA käytössä varsinkin. Syy minkä takia ehkä juuri AR:t ovat kuitenkin melko harvinaisia luultavasti juurikin vanhollisten perinteiden sekä korkean hintansa takia, perus 15 arskan hinta on noin 2000€ ja 10 arskat ovat jo 3000€ vehkeitä, siihen viellä optiikka päälle, AR:t voittavat tarkkuudessa, keveydessä ja ergonimialtaan monet perinteiset metsästys kiväärit jonka vuoksi niidenkin määrä on koko ajan kasvamassa metsästys käytössä.

Monet urheilu-ampujat sekä reserviläiset käyttävät juurikin näitä kivääreitä metsästyksessä mutta syy minkä takia se ei näy esimerkiksi asetietokannasta on se että nämä aseet on haettu urheiluperustein eikä metsästys, tähän on taas yksi hyvä syy ja se on joidenkin lupavirannoimaisten järjettömät lisäehdot aseenkanto lupaan joissa on kielletty muiden kuin metsästys laillisten lippaiden käyttö joka taas sulkee aseen käytön urheilu ja reserviläis ammunnoissa.

Käyttäjän RikuReinikka kuva
Riku Reinikka

Puolareita käytetään, tiedän sen. Kysymys onkin se että meneekö ne kategoriaan 4 vai 7.

Meneeköhän Petrakaan tohon 7 kategoriaan? Vai meniskö kuitenkin tohon B4 kategoriaan? Tulkinta kysymys kaiketi. Samoin kuin Argo.. Fn Bar ym ym

B4 johon kuuluu pitkät monipatruunaiset itselataavat kertatuliaseet, joiden lippaaseen ja pesään mahtuu vähintään kolme
patruunaa.

Kyllä mä tiedän että näitä rynkkyjäkin käytetään, mutta osuus kaikista metsästysaseista on varmasti todella pieni. Tosta vois melkein metsästäjäinliitto tehdä kyselyn, jotta tosta pääsis jotenkin kärryille. Joskus luin jonkun jutun noista arskoista pienpetojen haaskapyynnissä.

Tässä aa-metsästyksen myymät metsästyspuolarit. Olettaisin suurimman osan käytössä olevista metsästyspuolareista kuitenkin olevan näiden kaltaisia.. Eli B4 kategorian aseita.

http://www.aa-metsastys.com/kivÄÄri-puoliautomaatti-kivÄÄrit-c-21_23_38.html

SRVA on kokonaisuudessa häviävän pieni, toki tärkeä osa..

Toimituksen poiminnat